0000465104.jpg

Harga Yamaha Lexi Menambah IDR 2 Juta, Apa Penyebabnya?